MÖ 2000’li yıllardan bu yana yapılarda görülen kemerler, günümüzde de yaygın olarak kullanılıyor. Farklı kültürlerde farklı uygulamalar görmek mümkün.

HOLA

Dünyanın tarihine yayılan bu ortak mimari unsurlar bize insanlığın evrensel bir bütün içinde yaşadığını hatırlatıyor. Hola’nın tasarımının belirleyici noktası da bu mimari formun dinamiği. Kanepenin taşıyıcısı olan metal statik bir denge sağlarken kollarını da her iki yönde sarmalıyor ve bu metal birleşim kanepenin odak noktasını oluşturuyor.