Mutasyon, genel anlamda, bir genin yapısının değişerek yeni bir varyant yaratması olarak tanımlanır. 2020 başlarından itibaren bütün dünyayı saran bir virüs gündelik yaşamlarımızı ve iş yapma biçimlerimizi kökünden etkiledi ve bu etki belki izleyen yıllarda da sürecek.

MUTATION

Tasarımcılar, kullanıcıların beğenisine yeni sistemler sunarken değişen düzene uygun yeni fikirler de geliştirme sorumluluğu da taşır. Bu düşünceden hareketle Mutation’da BioCode sistemi ile entegre edilmiş, virüs ve bakteri yalıtımı sağlayan bir panel sistemi geliştirdik. Virüsün büyüme, çoğalma ve bulaşma kapasitesini önleyen bu proses, bloklama yoluyla hijyenik bir alan yaratıyor. Malzemenin üretim aşamasında kullanılan gümüş iyonları yüzeye homojen olarak dağılarak bakteri ve mikroplara karşı tüm yüzeyde uzun ömürlü bir etkinlik sağlıyor ve sağlığımızı koruyor. Bu sistem, tüm masa sistemlerine monte edilebilme özelliğine de sahip.