Sanskritçede samsara “dünya”yı ve “yaşamın, maddenin ve varoluşun döngüselliğini” ifade eder.

Samsara

Kısaca ölüm ve yeniden doğuş döngüsüdür bu. Adeta yeniden doğmak, doğa ile bütünleşmek özellikle kentlerde yaşayan bizlerin en büyük ihtiyacı. Oysa dünyanın birçok yerinde, özellikle ücra köşelerde yaşayan kabileler doğanın tam da içinde varlıklarını sürdürüyor. Bu fikirden yola çıkıp bir dış mekan ürünü olarak tasarladığımız Samsara kavrayıcı hatları ile sizi içine alırken, sırt kısmında kullandığımız kumaş yapısıyla nefes alıyor. Doğanın içinde huzurlu bir mekân tanımlayan ürünün minderlerindeki renk seçenekleri ve dokular etnik desenlerden esinle hazırlandı.