Bir fikre dayanan her ürün bir ruha sahiptir. Ürünlere esin kaynağı olan hikâyeler, tasarımcı ve onun tecrübeleri aracılığıyla ortaya çıkar.

Soul

Madde ve nesne kendisine bu ruhu verip canlılık kazandıran derin bir anlam yüklüdür. Doğal elementler bu maddelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Ateşi ortaya çıkaran bir enerji vardır, suyun var olması da bir koşula bağlıdır. Biz Soul’da hava ve sudan hareketle bir ayak disiplini ve var ile yok arasında, havada süzülen bir düzlem oluşturduk. Ürün güçlü bir illüzyon yaratırken hedefine sabitlenir: bir hikâyenin yanında işlevsel bir ürün olmak. Hedefimiz, montaj süresini olabildiğince azaltarak sürdürülebilir bir ürün yaratmaktı. Bu masa yalın haliyle emsallerinden ayrılırken, yenilikçi bir bakış açısıyla doğaya saygılı bir tasarım olarak ortaya çıkıyor.